phone
Contact0253.222.823

Consultanță

Servicii de consultanta tehnica in constructii

Realizarea unei investitii publice sau private necesita folosirea unor specialisti in citeva domenii ale promovarii si realizarii investitiilor, pe care investitorii nu le pot executa ei insisi, cu fortele lor, din lipsa personalului ingineresc suficient calificat.
De aceea, pentru asigurarea realizarii investitiilor la un nivel ridicat al calitatii si durate optime de executie, este recomandat ca beneficiarii sa utilizeze serviciile oferite de firma noastra.

Folosirea specialistilor are scopuri precise, generand o serie de avantaje:
•     un management performant prin controlul costurilor, calitatii si termenului de realizare a investitiei
•     acces direct la cunostinte specializate prin ingineri specialisti